Regulaminy promocji

Regulamin promocji „Black Weekend – finał wyprzedaży -50% „

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Black Weekend – finał wyprzedaży -50%”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTDOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 26 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 włącznie.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęte są produkty – Krem City Outdoor SPF30 40 ml oraz krem Extreme Outdoor SPF50 40ml, z datą ważności 03.2021 oraz kombinacja tych produktów (dalej Produkt),
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi, kupującemu produkt rabatu w wysokości 50% od ceny nominalnej.
 8. Promocja przewiduje wielokrotność promocyjnych produktów. W jednym koszyku wszystkie produkty są przecenione.
 9. Promocja dotyczy tylko produktów wymienionych w ptk. 6 niniejszego regulaminu. W przypadku dodania innych produktów do koszyka, rabat nie nalicza się.
 10. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu Produktu w sklepie internetowym.
 11. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 12. Zniżki ceny produktu, nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 13. Promocja nie łączy się z kuponami rabatowymi. W przypadku użycia kuponu, zostanie naliczony rabat wynikający z kuponu.
 14. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manaluoutdoor.pl
 18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Skomponuj swój zestaw – drugi produkt 70% taniej „

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Skomponuj swój zestaw – drugi produkt 70% taniej”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęte są produkty – Krem City Outdoor SPF30 40 ml oraz krem Extreme Outdoor SPF50 40ml, z datą ważności 03.2021 (dalej Produkt),
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi, kupującemu jeden produkt, rabatu na dowolny drugi produkt w wysokości 70% – rabat dotyczy drugiego produktu.
 8. W przypadku zakupu dwóch różnych produktów, obniżeniu o 70% ulega cena produktu nominalnie droższego.
 9. Promocja nie przewiduje wielokrotności promocyjnych produktów. W jednym koszyku, przy zakupie dwóch produktów, tylko jeden z nich będzie przeceniony.
 10. Kolejne produkty, dodane do koszyka po osiągnięciu ilości wymaganej do wzięcia udziału w promocji (dwie sztuki dowolnego produktu), będą dodawane po cenie nominalnej.
 11. Promocja dotyczy tylko produktów wymienionych w ptk. 6 niniejszego regulaminu. W przypadku dodania innych produktów do koszyka, rabat nie nalicza się.
 12. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu Produktu w sklepie internetowym.
 13. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 14. Zniżki ceny drugiego produktu, nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 15. Promocja nie łączy się z kuponami rabatowymi. W przypadku użycia kuponu, zostanie naliczony rabat wynikający z kuponu.
 16. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 17. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 18. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manaluoutdoor.pl
 20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl hasło reklamowe dla produktów Manaslu Outdoor’’

 • 1. WARUNKI OGÓLNE
 • 1.1. Organizatorem Konkursu jest Manaslu Outdoor Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55
  43-180 Orzesze
 • 1.2 Partnerem konkursu jest redakcja magazynu „Magazyn Na Szczycie” , al. Korfantego 35, 40-005 Katowice

 

 • 2. CZAS TRWANIA KONKURS
 • 2.1. Konkurs trwa od dnia 05.03.2020 do 12.03.2020 r. do godziny 23:59.

 

 • 3. UCZESTNICY KONKURSU
 • 3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 • 4. ZASADY KONKURSU
 • 4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedzenie na zadanie: „Wymyśl hasło reklamowe dla kremów Manaslu Outdoor, biorąc pod uwagę, że sprawdzają się nie tylko w górach (…)”. Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym, umieszczonym na profilu FB partnera www.facebook.com/magazynnaszczycie/. Zamieszczenie komentarza to wysłanie zgłoszenia, co oznacza, że osoba staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”’).
 • 4.2. Przy wyborze Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie komentarze zamieszczone w regulaminowym czasie określonym w §2.1 niniejszego Regulaminu. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców to oryginalność i kreatywność odpowiedzi. Jury wybierze trzech równoważnych zwycięzców.
 • 4.3. Nagrody w konkursie to 3 kremy Extreme Outdoor SPF50 o wartości 84,99zł każdy. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden krem Extreme Outdoor SPF50.
 • 4.4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury złożone z przedstawicieli organizatora.
 • 4.5. Informacja o zwycięzcach zostanie umieszczone na profilu partnera www.facebook.com/magazynnaszczycie/ nie później niż 16 marca 2020r.
 • 4.6. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 • 4.7. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie, przy czym może tylko jeden raz otrzymać Nagrodę w czasie trwania całego Konkursu.
 • 4.8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.
 • 4.9. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców kurierem lub Pocztą Polską, na adres podany przez zwycięzców organizatorowi w wiadomości prywatnej.

 

 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • 5.1. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane dostępne dla aplikacji w serwisie Facebook.com będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców, a po zakończeniu Konkursu i upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji zostaną usunięte.
 • 5.2 Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenie w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
 • 5.3. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz.1204 z 2002r. z póź. zm.).

 

 • 6. NAGRODY
 • 6.1. Nagrody w konkursie to 3 jednakowe kremy Extreme Outdoor SPF50.
 • 6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 • 6.4. Nagrody dzienne o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).
 • 6.5. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z faktem uzyskania nagrody w konkursie ciążą na organizatorze konkursu.

 

 • 7. WYDAWANIE NAGRÓD
 • 7.1. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców do 25 marca 2020, pod warunkiem skontaktowania się przez zwycięzców z organizatorem w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

 • 8. INNE POSTANOWIENIA
 • 8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • 8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy zawierających treści wulgarne, nawołujące do przemocy bądź zawierające reklamę innej firmy
 • 8.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
 • 8.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 • 8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 ze zm.).

Regulamin promocji „Darmowa dostawa”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Darmowa dostawa”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia  9 listopada 2020 do odwołania.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęte są produkty, których łączna wartość przekracza 200,00zł. (dalej Produkty).
 7. Promocja polega na obniżeniu opłaty za  usługę transportową do kwoty 0,00 zł. Obniżenie opłaty dotyczy wszelkich dostępnych na stronie form wysyłki towaru.
 8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu Produktów w sklepie internetowym.
 9. Promocja łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 10. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manaluoutdoor.pl
 16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.