New In Store

Latest News

Wpisz szukaną fraze

Make your own custom-made popup window!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Regulaminy promocji

Manaslu Outdoor / Regulaminy promocji

Regulamin promocji „2 batony THIS1 GRATIS”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „2 batony THIS1 GRATIS”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęte są produkty – Krem City Outdoor SPF 30, poj. 40 ml, krem Extreme Outdoor SPF50, poj. 40ml oraz zestawy ww. kremów (dalej Produkt).
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi, do każdego zamówienia, 2 batonów marki THIS1 bez żadnej dodatkowej opłaty.
 8. Sprzedający dołączy promocyjne batony do każdego zamówienia bez dodatkowych opłat i kosztów, w ramach standardowej wysyłki produktu..
 9. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu Produktu w sklepie internetowym.
 10. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 11. Gratisowych batonów nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manaluoutdoor.pl
 16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Darmowa dostawa”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Darmowa dostawa”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 5 maja 2019 r.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęte są produkty – Krem City Outdoor SPF 30, poj. 40 ml oraz krem Extreme Outdoor SPF50, poj. 40 ml  (dalej Produkt).
 7. Promocja polega na obniżeniu opłaty za  usługę transportową do kwoty 0,00 zł. Obniżenie opłaty dotyczy wszelkich dostępnych na stronie form wysyłki towaru.
 8. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu Produktu w sklepie internetowym.
 9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 10. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 14. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manaluoutdoor.pl
 16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Wakacje”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wakacje”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpień 2019 r. lub do wyczerpania zapasów produktu objętego Promocją.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęte są produkty – Krem City Outdoor SPF 30, poj. 40 ml oraz krem Extreme Outdoor SPF50, poj. 40ml (dalej Produkt).
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 10% od ceny wyjściowej Produktu brutto.
 8. Sprzedający udostępni unikalny kod rabatowy umożliwiający skorzystanie z promocji. Kod rabatowy będzie udostępniany na stronie internetowej Sprzedającego oraz profilach Sprzedającego w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 9. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu Produktu w sklepie internetowym Sprzedającego oraz wpisanie otrzymanego kodu rabatowego w koszyku, w pole oznaczone, jako właściwe do wpisania kodu rabatowego.
 10. Promocja nie przysługuje na usługę transportową i nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 11. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 13. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manaluoutdoor.pl
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Presales”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „PRESALES”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
 3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej manasluoutdoor.pl
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21 marca 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019 r.
 5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Promocją objęty jest produkt – Krem Extreme Outdoor SPF 50, poj. 40 ml (dalej Produkt).
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 15% od ceny wyjściowej Produktu brutto, pod warunkiem dokonania zamówienia Produktu w przedsprzedaży, zgodnie z § 3 Regulaminu Sklepu Internetowego Sprzedającego tj. złożenie zamówienia na Produkt w okresie kiedy nie jest on dostępny w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data jego premiery lub ponownej dostępności.
 8. Promocja nie przysługuje na usługę transportową i nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 9. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji.
 10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 11. Promocja kierowana jest do klientów Sprzedającego będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności Sprzedającego.
 13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu internetowego Sprzedającego opublikowanego na stronie manasluoutdoor.pl
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail manaslu@manasluoutdoor.pl
 15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie manasluoutdoor.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.